Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Xestión de conflitos

Xestión de conflitos

Os conflitos internos nas empresas ou dos seús traballadores con clientes son uns dos principáis problemas que poden afectar a súa eficiencia así coma a súa reputación.

Con este curso, Cruz Vermella ofrece os coñecementos necesarios para xestionar alternativas para a resolución de conflictos entre as persoas facilitando e xerando actuacións que faciliten a prevención destos.

 

Obxectivos

1. Sinalar os conceptos básicos da xestión de conflictos.

2. Practicar os modelos e técnicas a aplicar tendo en conta a situación conflictiva a afrontar.

 

Programa

1.- Conflicto: conceptos básicos.

2.- Comunicación e conflicto.

3.- Métodos e estratexias para a xestión do conflicto: mediación, negociación, arbitraxe e conciliación.

4.- Obradoiro de resolución de conflictos.