Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Plan emerxencias e evacuación

Plan emerxencias e evacuación

Curso no que se dá a coñecer o plan de urxencia e evacuación dun centro de traballo determinado, facilitando logo dun coñecemento teórico, a aplicación do mesmo e un simulacro que sirva de adestramento xeral ou dun área de devandito centro de traballo en caso de urxencia.

Obxectivos


Coñecer os o plan de urxencia e evacuación do centro de traballo.
Aprender medidas de prevención e consignas de primeira actuación.
Poñer en práctica os coñecementos adquiridos nunha simulación.

Programa


1.Concepto urxencia.
2.Plan de urxencia e evacuación do centro de traballo.
3.Medios e recursos do centro de traballo ante unha urxencia.
4.Consignas básicas de actuación segundo urxencia.
5.Práctica parcial ou total dunha evacuación no centro de traballo.