Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Primeiros Auxilios no ámbito laboral

Primeiros Auxilios no ámbito laboral


Adquirir os coñecementos básicos para ofrecer unha axuda rápida e eficaz ás persoas que sufriron unha lesión e atópanse en situación de urxencia sexa por accidente ou enfermidade en contornas laborais, coñecendo as medidas de prevención e redución de riscos..


Obxectivos.

Adquirir os coñecementos básicos para a prevención de accidentes.
Coñecer os procedementos e as técnicas máis adecuados en autoprotección, antes,durante e logo dunha actuación.
Saber identificar e dar resposta a situacións de urxencia.

Programa.

A prevención e a procura de ?cero accidentes?
A acción preventiva e seguimiento dos accidentes
Accidentes laborais
Enfermidades laborais
Enfermidade profesional
Accidentes máis habituais segundo o sector


- Primeiros auxilios no ámbito laboral
Conduta PAS
Manexo de vítimas inconscientes
Reanimación cardiopulmonar
Obstrucción de vía aérea (OVA)
Hemorragias
Feridas
Quemaduras
Lesións traumatológicas
Electrocuciones
Outras situacións de urxencia no traballo
Picaduras e mordeduras de animais


- Saúde laboral
Higiene laboral
Seguridade laboral
Ergonomía
Consellos sobre higiene postural
Psicosociología
Avaliación de riscos
Equipos de primeira intervención
O botiquín da empresa