Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Prevención do estrés

Prevención do estrés

Determinados niveis de traballo nalgunhas empresas ou a xestión da comunicación interna poden levar aos seus empregados a situacións de estrés laboral que acaben en síndromes Burnout, coas posteriores malas consecuencias que afectan á persoas e á empresa.

Con este curso de prevención e afrontamiento do estrés laboral, no que se abordan dun xeito sinxelo os contidos máis esenciais sobre Estrés dos traballadores, facilítanse as habilidades necesarias para poder facer fronte dun xeito efectivo e segura ás situacións de estrés do mesmo xeito que estratexias de prevención.

Obxectivos

  • Coñecer nocións básicas sobre estrés.
  • Dotar das habilidades necesarias aos intervintes.
  • Dotar aos intervinientes de estratexias de prevención de estrés.Programa

1. Definición de estrés.
2. Fases do estrés.
3. Tipos de estrés.
4. Estratexias de afrontamento.
5. Cando pedir axuda profesional.