Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Técnicas de movilización e inmovilización para víctimas atrapadas en vehículos

Técnicas de movilización e inmovilización para víctimas atrapadas en vehículos

 

Curso no que se abordan os coñecementos teóricos básicos e as habilidades prácticas necesarias para a realización dunha secuencia correcta de rescate de vítimas atrapadas nun vehículo.

Indicado para dotacions de bombeiros equipos de Protección civil e forzas de seguridade.

 

Recordar o grupo sobre a necesidade de afrontar con serenidade e eficacia unha situación de urxencia, establecendo unha relación axeitada coas persoas implicadas no suceso.

Coñecer o patrón probable de lesións ante a descrición dun accidente e a partir dos danos dun vehículo.

Coñecer os materiais e técnicas de inmobilización/ mobilización.

Aplicar diversas técnicas de recollida e extracción.


 Programa.
1. Biomecánica dos accidentes de tráfico e traumatismo.
. Mecanismo de produción das lesións.
. Lesións mais frecuentes segundo o tipo de accidente.
2. Mobilizacións e inmobilizacións.


Conceptos inmobilizar/mobilizar. Diferentes técnicas de inmobilización, mobilización e extracción.

Inmobilizador cervical. Tipos de colariños. Elección do tamaño axeitado. Secuencia de colocación do colariño.

Chaleco inmobilizador. Características. Funcionamento dos equipos de mobilización e inmobilización.


Taboleiro espiñal. Uso en adultos e en nenos. Procedemento de utilización para a extracción de victimas.


Inmobilizador cranial.


3. Casos prácticos.
Resolución de supostos prácticos.
Simulacro de rescate en accidente de tráfico.