Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Xestión da diversidade

Xestión da diversidade

Curso que aborda de forma teórica e práctica a xestión da diversidade nas empresas, como aproveitala e casos de éxito.

 

Dirixido a:

Directores de Personas
Responsables de áreas ou equipos
Directores de comunicación interna
Xerentes
Médicos de empresa

 

Temario do curso

 

1. INTRODUCIR E XESTIONAR DIVERSIDADE NA MIÑA EMPRESA

Obxectivos

Coñecer a xestión da diversidade e o seu papel no marco da responsabilidade social. 

Achegar a xestión da diversidade á PYME.

Coñecer os beneficios da xestión da diversidade en todos os ámbitos da empresa: produto, relación do persoal, comunicación externa e interna... 

 

2. EXPERIENCIAS EXITOSAS NA ELIMINACIÓN DE BARREIRAS PARA ACCEDER AO EMPREGO: MULLER. INMIGRACIÓN. PERSOAS CON DISCAPACIDADE. PERSOAS XITANAS. PERSONAS EX DROGODEPENDENTES

Obxectivos

Coñecer a situación actual do colectivo.

Identificar barreiras e competencias de empregabilidade. 

Identificar accións concretas que favorezan a implantación en diversidade. 

 

3. COMO O FAGO? FERRAMENTAS E RECURSOS PARA IMPLANTAR A XESTIÓN DA DIVERSIDADE NA MIÑA EMPRESA 

Obxectivos

Manexar ferramentas e recursos que permitan pór en marcha as accións de xestión en diversidade.