Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Coidados a doentes de Alzheimer

-

|

Lugar: A Coruña |

Duración: 20 Horas. Viernes de 16:00 a 21:00 y sábados de 09:00 a 14:00. |

Precio: 90€ Dcto. 10% para desempleados, estudiantes, socios y voluntarios. 20% desempleados > 3 meses. Descuentos aplicables hasta el 30 de junio

Coidados a doentes de Alzheimer

Curso de 20 horas presenciais no que tomar concienciar da importancia dun axeitado manexo e afrontamento das alteracións psicólóxicas e comportamentais que poidan manifestarse na Enfermidade de Alzheimer ou noutras demencias.

Impartido por dos profesionales con experiencia profesional y docente contrastada en el campo de la gerontología.

Lic. en Psicología; Máster en psicología clínica; Experto en Psicogeriatría; Especialista en Neuropsicología. 
Diplomada Universitaria en enfermería, especialidad gerontología; Técnico en Dietética y Nutrición, especialidad gerontológica; Master en gerontología Clínica; Master en Bioética


Obxectivos xerais:
1) Coñecer os coidados e tratamentos sanitarios específicos na EA.
2) Tomar conciencia da importancia dun axeitado manexo e afrontamento das alteracións psicolóxicas e comportamentales que poden manifestarse na Enfermidade de Alzheimer ou noutras demencias.


Obxectivos específicos:
1) Ser capaces de definir que é unha demencia.
2) Sinalar os criterios nos que se basea o seu diagnóstico.
3) Nomear tipos de demencia.
4) Explicar que é a EA e a sintomatoloxía que presenta.
5) Identificar determinados tipos de alteracións comportamentales e poñer exemplos.
6) Explicar como tratar e previr as grandes síndromes xeriátricas.
7) Manexar e previr a síndrome de inmobilidade.
8) Ensinar a preparar menús saudables acordes aos diferentes estadíos da EA
9) Aconsellar como lograr un patrón de sono axeitado.
10) Analizar a sexualidade e afectividade na EA.


Contidos:
1) Que é unha demencia?
2) Criterios diagnósticos de demencia.
3) Clasificación etiolóxica das demencias.
4) Enfermidade de Alzheimer.
5) Ámbitos sintomáticos da EA (cognitivo, funcional e psicolóxico)
6) Alteracións psicolóxicas e comportamentales da EA (anosognosia, esquecementos, perda e ocultación de obxectos, delirios e alucinacións, vagabundeo...)
7) Grandes síndromes xeriátricas.
8) Síndrome de inmobilidade.
9) Alimentación.
10) Trastornos do sono.
11) Incontinencia.
12) Úlceras por presión.
13) Sexualidade e afectividade.