Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Animación e tempo de lecer

-

|

Lugar: Sede de Cruz Vermella en Pontevedra C/Padre Gaite, 5 (36002) Pontevedra |

Duración: 20 horas |

Precio: Gratuito

Animación e tempo de lecer

Curso para xoves entre 18 e 30 anos interesados en realizar actividades de voluntariado nos programas de Cruz Vermella xuventude con nenos e nenas. O Obxectivo do curso é de dotalos das ferramentas necesarias para levar a cabo actividades educativas e xuvenís.

Os contidos son:

Ocio e tempo de lecer

Expresión plástica

Animación deportiva

Expresión musical

Planificación de obradoiros