Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Curso de adaptación da actividade físico deportiva para o exercicio profesional do socorrismo en espazos acuáticos naturais

-

|

Lugar: CEIP RODOLFO UCHA- FERROL |

Duración: 70H TEORICAS DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00. 80 HORAS PRÁCTICAS |

Precio: 315€ Dcto. 10% Estudiantes, socios, voluntarios y desempleados.20% desempleados de más de 3 meses. Descuentos aplicables hasta el día 15 de junio

Curso de adaptación da actividade físico deportiva para o exercicio profesional do socorrismo en espazos acuáticos naturais

OBXECTIVO: Posuír a titulación do curso CAFDO-EAN para poder realizar a inscrición no RPSAG. Valido para alumnos de TAFAD e INEF
CONTIDOS: Os contidos correspóndense aos definidos polo decreto 35/2017 do 30 de marzo no que se establece unha proba de acdeso ao curso, tres módulos teóricos e un práctico.


Natación: Apnea prologanda de 10 a 15 metros, 25 metros estilo libre, 25 metos estilo crol cabeza fóra, 50 metros estilo braza, colocación das aletas en flotación dinámica, 50 metros costas, 50 metros estilo cro. Todo isto nun tempo de 5´30´´.

Prevención de accidentes en espacions naturais. 20 horas

- Lexislación específica e relacionada co socorrismo en espazos acuáticos naturais

- Vixilancia e prevención de accidetnes ene spacios acuáticos naturais: prevención, vixilancia, riscos laborais, protocolos de actuación e plans de emerxencia.

- Comunicación aplicada a situacións de prevención de riscos: Técnica de comunicación aplicadas a situacións de prevención de riscos, sistmas de comunicación interna e externa.

- Factores ambientais, influencia na intervención do socorrista ou da socorrista en espazos acuáticos naturais: tipos de espazos e características; factores atmosféricos; factores que afectan o medio acuático.

- Factores humanos: afluencia de persoas usuarias e presenza de actividades recreativas ou deportivas.

Intervención e Rescate de accidentados en espazos naturais. 25 horas.

- Mergullo básico: nocións físicas aplicadas ao mergullo, mergullo con equipo subacuático sinxelo: aletas, lentes e tubo, modificacións da visión.

- Aplicación das técnicas de entrada na auga e de aproximación á persoa accidentada: sen material; desde a beira; desde as embarcacións; a roupa no salvamento; os estilos de nado adaptados ao salvamente no medio natural.

- Acondicionamento físico do socorrista ou da socorrista: o adestramento no medio acuático; adestramento específico das técnicas de traslado en socorrismo acuático.

- Técnicas de rescate en espazos acuáticos naturais.

- Manobras, tarefas e técnicas específicas en espazos acuáticos naturais.

Primeiros auxilios. 25 horas.

- Fundamentos dos primeiros auxilios

-Actuación da primeira persoa interveniente.

- Técnicas de apoio psicolóxico en primeiros auxilios.

- Técnicas e manobras da primeira asistencia á persoa accidentada.

- Emerxencias colectivas e catástrofes

Prácticas profesionais non laborais. 80 horas