Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

FORMACIÓN BÁSICA EN XÉNERO E IGUALDADE

-

|

Lugar: Arzua |

Duración: 10 horas Sábado de 09:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 20:00 |

Precio: 55 € 10% Dcto. desempleados, estudiantes socios y voluntarios

FORMACIÓN BÁSICA EN XÉNERO E IGUALDADE
Contribuír no desenvolvemento do traballo, o rotura dos exercicios e os estereotipos asignados segundo o sexo

Obxectivos
Explicar a ruptura dos papeis e estereotipos, fomentar a corresponsabilidade e fomentar a linguaxe non sexista.
Programa
- Ruptura de papeis e estereotipos asignados de acordo co sexo.
- Promoción da corresponsabilidade.
- Lingua non sexista.