Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

FORMACIÓN BÁSICA EN XÉNERO E IGUALDADE

-

|

Lugar: CENTRO DE FORMACION A CORUÑA |

Duración: 12 horas . Viernes de 16:00 a 21:00 Sábado de 09:00 A 14:00 . 2 horas on line |

Precio: 55 € 10% Dcto. desempleados, estudiantes socios y voluntarios

FORMACIÓN BÁSICA EN XÉNERO E IGUALDADE
Contribuír no desenvolvemento do traballo, o rotura dos exercicios e os estereotipos asignados segundo o sexo

Obxectivos
Explicar a ruptura dos papeis e estereotipos, fomentar a corresponsabilidade e fomentar a linguaxe non sexista.
Programa
- Ruptura de papeis e estereotipos asignados de acordo co sexo.
- Promoción da corresponsabilidade.
- Lingua non sexista.