Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Manipulador de alimentos

-

|

Lugar: Asamblea Ordes |

Duración: 3 horas Sábado de 10:00 a 13:00 |

Precio: 20 € 10% Dcto. desempleados, estudiantes socios y voluntarios

Manipulador de alimentos

Formación básica en manipulación de alimentos para persoal de hostelería, coidadores de residencias, garderías...

Obxectivos

  • Dotar aos asistentes dos coñecementos e normas básicas necesarias para a manipulación de alimentos.
  • Adquirir os coñecementos sobre perigos alimentarios e as medidas preventivas para o seu control.
  • Coñecer as principais enfermidades de orixe alimentario, axentes causais, vehículos de transmisión, factores limitantes, cadro clínico e medidas de prevención.

Programa.

  1. Introducción.
  2. Toxiinfecciones alimenticias de orixe bacteriana.
  3. Manipulación de alimentos. Condicións xerais.
  4. Medidas de hixiene no manipulador de alimentos.
  5. Sistema de autocontrol. Sistema de análise de perigos e puntos de control crítico.
  6. Condicións específicas de manipulación. Lexislación aplicable.