Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

Manipulador de alimentos

-

|

Lugar: Santiago de Compostela |

Duración: De 10:00 a 13:00 - 3 horas presenciales + 3 semipresenciales |

Precio: 20 € - 10% desempleados, socios, voluntarios y estudiantes

Manipulador de alimentos

Formación básica en manipulación de alimentos para persoal de hostelería, coidadores de residencias, garderías...

Obxectivos.

Dotar aos asistentes dos coñecementos e normas básicas necesarias para a manipulación de alimentos.

Adquirir os coñecementos sobre perigos alimentarios e as medidas preventivas para o seu control.

Coñecer as principais enfermidades de orixe alimentario, axentes causais, vehículos de transmisión, factores limitantes, cadro clínico e medidas de prevención.

Programa.

1.- Introducción.
2.- Toxiinfecciones alimenticias de orixe bacteriana.
3.- Manipulación de alimentos. Condicións xerais.
4.- Medidas de hixiene no manipulador de alimentos.
5.- Sistema de autocontrol. Sistema de análise de perigos e puntos de control crítico.
6.- Condicións específicas de manipulación. Lexislación aplicable.