Cruz Vermella Formación

Cruz Vermella

Web oficial de Cruz Roja Española en Galicia

Volver a todos os cursos

SEGURIDADE E HIXIENE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA: APPCC

-

|

Lugar: A Coruña |

Duración: 10 horas. Dias 07 y 14 de Mayo de 16:00 a 22:00 |

Precio: 65€ Descuento 10% para desempleados, estudiantes, socios y voluntarios.Descuentos aplicables hasta el 5 de marzo

SEGURIDADE E HIXIENE NA INDUSTRIA ALIMENTARIA: APPCC

FORMACIÓN:  En Industria alimentaria para persoal de Resatauración, colectividades, residencias, guarderías...

OBXETIVOS:

Coñecemento e formación de Seguridade e Hixiene en Hostelería, riscos asociados

Adquirir uhnas boas prácticas de Hixiene Alimentaria

Coñecementos do sistema APPCC e implantación na empresa

Elaboración dun APPCC: rexistros e seguementos.

CONTIDOS:

1. Introducción á Seguridade e Hixiene

2. Formación dos  traballadores.Hixiene persoal.

3. Riscos asociados os alimentos

4. Condicions Estructurais e Sanitarias dos locais

5. Limieza e desinfección

6. Desinsectación e desratización.

7. Prácticas correctas de Hixiene

8. Residuos na Industria Alimentaria

9. Sistema APPCC en Hostelería